Privacy

Privacyverklaring

Ingangsdatum: 1 mei 2018

In deze Privacyverklaring lees je hoe we omgaan met informatie – waaronder jouw persoonlijke gegevens – die wij verzamelen via onze website, www.msshowtechniek.nl en onze diensten. Wat we precies verzamelen, hoe we deze informatie verwerken en toepassen, en waarom we deze informatie verzamelen, verwerken en gebruiken, lees je in onze privacyverklaring hieronder. Mocht je vragen hebben over onze privacyverklaring, dan kun je die vragen altijd sturen naar info@msshowtechniek.nl.

Gebruikersgegevens

M&S Showtechniek respecteert de privacy van haar klanten en de privacy van hun gegevens. Je behoudt alle rechten op je gegevens die je aan ons verstrekt. AanM&S Showtechniek verstrekte gebruikersgegevens zijn opgeslagen in een gepersonaliseerde en beveiligde locatie. Wij zullen je gegevens niet verkopen, verhuren of gebruiken voor andere doeleinden dan in deze privacyverklaring zijn vermeld.

Gegevensverzameling

Wij verzamelen de e-mailadressen en bepaalde persoonlijke informatie (naam, emailadres, telefoonnummer) van degenen die met ons een interactie aangaan (bijv. e-mailcommunicatie). We kunnen de volgende persoonsgegevens bij jou opvragen middels vragen in formulieren en interactieve content en deze vervolgens opslaan en verwerken:

We verzamelen ook bepaalde informatie met betrekking tot welke pagina’s bezoekers openen of bezoeken, waardoor we de volgende persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en verwerken:

Wij kunnen informatie over je ontvangen uit andere bronnen, waaronder openbaar beschikbare databanken, en kunnen deze gegevens samenvoegen met informatie die wij al over je hebben. Dit helpt ons bij het bijwerken, uitbreiden en analyseren van onze gegevens, het identificeren van nieuwe klanten en het bieden van nieuwe producten en diensten die interessant voor jou zouden kunnen zijn. Indien je persoonlijke informatie over anderen aan ons verstrekt, of indien anderen informatie over jou aan ons verstrekken, zullen wij die informatie uitsluitend gebruiken voor het specifieke doel waarvoor de informatie aan ons werd verstrekt.

M&S Showtechniek kan ook informatie verzamelen en analyseren van bezoekers en gebruikers met betrekking tot het gebruik van deM&S Showtechniek website en beschikbare diensten hierop. Verzamelde informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot verkeersvolume, bezoekfrequentie, soort en tijdstip van transacties op de website, soort browser en besturingssysteem, enz.

Wij kunnen persoonlijke informatie verstrekken aan bedrijven die diensten verlenen om ons te helpen met onze bedrijfsactiviteiten zoals marketing automation, live chat of betalingsverwerking. Deze bedrijven zijn bevoegd om persoonlijke informatie te gebruiken alleen voor zover noodzakelijk om deze diensten aan ons te verlenen.

Gebruik van informatie

Wij kunnen persoonlijke informatie gebruiken om de services te verstrekken waarom je hebt gevraagd, waaronder services die op maat gemaakte e-mails, nieuwsbrieven, formulieren, documenten en rapporten weergeven. Wij kunnen ook persoonlijke informatie gebruiken voor controle, onderzoek en analyse om de M&S Showtechniek website te bedienen en te verbeteren. Wij kunnen derden gebruiken om ons te helpen bij het verwerken van persoonlijke informatie en wij verlangen van deze derden dat zij ons privacybeleid naleven en voldoen aan overige gepaste vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen. Wij kunnen bepaalde overige informatie gebruiken die wij over jou hebben verzameld om technische problemen te helpen diagnosticeren, de M&S Showtechniek website te beheren en de kwaliteit en soorten geleverde diensten te verbeteren. Wij kunnen niet-identificeerbare en geaggregeerde statistische informatie over gebruik en hoeveelheid verkregen uit de handelingen van onze bezoekers aan derden verstrekken om de waarde aan te tonen die we onze gebruikers leveren.

De informatie die we verzamelen wordt niet gedeeld met of verkocht aan andere organisaties om commerciële redenen, behalve om producten of diensten te leveren waarom je hebt gevraagd, wanneer we je toestemming hebben of onder de volgende omstandigheden:

Bescherming persoonsgegevens

De bescherming van jouw privacy vinden wij zeer belangrijk. De software, tools en systemen die wij gebruiken, zijn beveiligd volgens de eisen van de huidige wet- en regelgeving.

Toegang tot, wijziging en verwijdering van persoonlijke informatie

Zoals beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heb je een aantal rechten die wij op jouw verzoek kosteloos en binnen 30 dagen zullen uitvoeren. Je kunt gebruik maken van de volgende rechten inzake jouw persoonsgegevens:

Recht op inzage

Je kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben, in te zien. Stuur je verzoek naar info@msshowtechniek.nl waarbij je gebruik maakt van het e-mailadres dat bij ons bekend is. Hierdoor kunnen we je verifiëren.

Recht op rectificatie

Je kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben, te wijzigen. Stuur je verzoek naar info@msshowtechniek.nl waarbij je gebruik maakt van het e-mailadres dat bij ons bekend is. Hierdoor kunnen we je verifiëren.

Recht van bezwaar

Je kunt bezwaar maken tegen gebruik en verwerken van je persoonsgegevens. Stuur je verzoek naar info@msshowtechniek.nl waarbij je gebruik maakt van het e-mailadres dat bij ons bekend is. Hierdoor kunnen we je verifiëren. Je kunt ook je bezwaar kenbaar maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Intrekken toestemming

Als jeM&S Showtechniek toestemming heeft gegeven om je persoonsgegevens voor marketingdoeleinden te gebruiken, kan je deze elke moment weer intrekken. In al onze e-mailberichten staat standaard onderin het bericht de mogelijkheid om uw toestemming weer in te trekken. U hoeft hiervoor dus geen bezwaar in te dienen.

Weigering verzoeken van onredelijke aard

WanneerM&S Showtechniek verzoeken krijgt met betrekking tot persoonlijke informatie, vragen wij individuele gebruikers om zichzelf en de informatie waarvoor toegang moet worden verleend, die moet worden gecorrigeerd of verwijderd, te identificeren voordat aan dergelijke verzoeken wordt voldaan, en wij kunnen weigeren aan verzoeken te voldoen die onredelijk repetitief of systematisch zijn, onevenredige technische inspanning vereisen, de privacy van anderen in gevaar brengen of extreem onpraktisch zouden zijn (bijvoorbeeld verzoeken met betrekking tot informatie die op back-uptapes staat), of waarvoor toegang niet anderszins is vereist.

Bewaarperiode persoonsgegevens

Wij zullen je informatie bewaren zo lang als nodig is om je diensten te verlenen met een maximum van 2 jaar, met uitzondering van die informatie die noodzakelijk is om aan onze juridische verplichtingen te voldoen, geschillen te beslechten en onze afspraken te handhaven.
Personen die 365 dagen niet op onze website zijn geweest en geen enkel bericht hebben geopend, zullen automatisch uit onze database verwijderd worden.